Anden Del

I den anden del af begynderguiden sætter vi fokus på følgende vigtige elementer af Texas Holdem:

1) Position - Vigtigheden i at vurdere styrken af ens hånd i forhold til ens position ved bordet.

2) Betting - Hvor meget skal jeg bette og hvornår?


1) Postion:
Din position ved bordet er meget vigtig i henhold til at vurdere styrken af din hånd og i henhold til at kunne udspille din modstander, eller ihvert falde at kunne drage fordel af din position i forhold til din modstanders position. Hvis vi tager udgangspunkt i et fullring bord (div. et bord med 10 spillere) så opdeler man bordet i "Early position", "Middle position" og "Late position". Dette kan illustreres således:

Early position:
Dette er de 4 første spillere efter dealer knappen. Dog er de 2 spillere i small blind og big blind ikke de første til at melde, så når vi snakker "Early possition" så bør man fokusere på de 2 spillere efter big blind. Disse positioner kalder man også "Under The Gun"* / "Under The Gun +1" (UTG / UTG+1). UTG er den første til at melde og da han har 9 spillere bag sig er det vigtigt at han vurdere værdien af hans hånd i forhold til hans position. Sidder UTG f.eks med A10, som ellers er en ret stærk hånd, så er det ikke en hånd man bør raise i denne position. Man bør med en hånd af denne styrke blot calle eller så gar folde. Den meget simple logik i ex. at folde en hånd som A10 UTG er at du altså har 9 andre spillere der sidder bag dig som kan have en bedre hånd end dig. Sad du der imod i "late possition" (ex. på dealer knappen), og havde alle spillere foldet rundt til dig, så har du kun 2 spillere bag dig der kan have en bedre hånd end dig og derfor repræsenterer din hånd også en større styrke. Så med andre ord, jo flere spillere der sidder bag dig, desto "mindre" er din hånd værd. For at få et bedre overblik over hvilke hænder du bør spille i hvilke positioner henvises til "Pokercharten": KLIK HER

Middle position:
Dette er de 3 spillerne efter UTG / UTG+1 - Hvis du sidder i denne position så øges værdien af din hånd og er du ex. den sidste spiller i middle position til at melde (og er der foldet rundt til dig) så giver det pludselig mere mening at raise en hånd som ex. A10 da der kun er 4-5 spillere bag dig der kan have en bedre hånd. Igen henvises til "Pokercharten".

Late position:
Dette er de 3 sidste spillere før small blind og big blind. Spilleren der sidder med dealer knappen kalder man som regel bare ”knappen” mens spilleren før dealeren kaldes for ”Cutoff” eller ”CO” og spillere før ”CO” kalder man ”CO-1” – Disse positioner er de mest fordelagtige positioner da man er blandt de sidste til at ”acte” i hver bud runde. Lad os antage at UTG+1 raiser, en spiller i middle position caller, du caller og big blind caller. Så er du den sidste til at byde efter floppet – Det er altid en fordel at sidde i late possition i forhold til at vurdere styrken af din hånd post-flop. Lad os antage at du har kaldt UTG+1`s raise med QJ (Dame/Knægt) og floppet hedder J87 (Knægt, Otte, Syv). Big blind better ud, UTG+1 caller og middle position raiser – Selv om du sidder med top par i knægte så er der meget der tyder på at du, med de bets spillerne før dig har lavet, er bagud og bør slippe væk fra en ellers forholdsvis god hånd. Havde du siddet som 1. Eller 2. Spiller til at ”acte” i budrunden så havde du ikke mulighed for at opsamle nogen ”information” om de andre spillers styrke / svaghed post-flop. Derfor er late position altid den bedste position at side i efter floppet og i de resterende budrunder frem mod showdown.

2) Betting:
Dette kan være et meget flyvsk emne at tage op da betting kan svinge meget afhængig af hvilken type spiller du er, hvor du spiller og hvilket limit du spiller på. Men som ny spiller kan det dog være en fordel at få nogle ”tommelfinger regler” og hvordan man i hvert falde kan administrere sin betting på forsvarlig vis som nybegynder. Følgende tommelfinger regler kan vel betragtes som grundingredienserne og så må man selv krydre suppen afhængig af hvordan man udvikler sig som spiller, hvem man spiller imod, hvor man spiller, hvilket limit man spiller på, om man spiller heads up (2 mands), short-handed (4-6 mands) eller fullring (8-10 mands) osv osv…
Lad os kigge på et par specifikke eksempler på hvordan en typisk erfaren tight / aggressive spiller ville bette i Texas No Limit Holdem.

- Potsize:
Den erfarne spiller vil altid være opmærksom på at justere sin betting efter størrelsen af potten. Lad os antage at vi sidder ved et 1 / 2$ No Limit Holdem 6 mands bord – Der bliver foldet rundt til knappen som raiser til 7 dollars (altså 3½ x big blind). Spilleren i small blind folder mens big blind caller. Potten er altså nu 7$ + 7$ + 1$ = 15$ før floppet bliver givet. Big blind checker efter floppet og knappen vælger nu at skyde (hvad end han har ramt floppet eller blot vil bluffe den anden ud af potten) – Hvis knappen kun skyder 2$ kan han være næsten sikker på at blive kaldt af big blind som får et meget billigt turn kort da han får 5:1 for hans penge hvis han rammer noget lækkert på turn (han skal jo kun betale 2$ ind i en pot på 17$ hvor af de 10$ er betalt af knappen og small blind – 10:2 = 5:1). Så som tommelfinger regel bød man altid vurdere pottens størrelse inden man skyder og gerne bette et sted mellem 50-90% af potten både for ikke at give et kort for billigt væk der evt. kan give en anden spiller en bedre hånd eller et bedre draw, for at få opbygget not pot value hvis du sidder med en stærk hånd eller hvis du fornemmer svaghed fra en modspiller og du sætter et bluff ind for at tage potten ned. Igen er dette blot en tommelfinger regel og der er ingen der siger at man ikke også kan overbette potten hvis man spiller mod en meget ”loose” spiller som gerne betaler en af på en god hånd selv om man stanger et bet på mere end 100% af potten ud.

- Valuebet:
Dette er en betegnelse man bruger om et bet man sætter ind med en stærk hånd mod en spiller man vurdere til at sidde med en svagere hånd, men hvor der dog er chance for at han betaler en af så længe man bare laver et bet af en størrelse (i forhold til potten) der giver ham grund til at betale. Lad os tage et eksempel. Du sidder med AK, du har sat et raise ind og fået et call fra big blind. Floppet hedder AA10 i 3 forskellige farver - Du har altså floppet 3 ens (AAAK10) og sidder med en meget stærk hånd. Big blind stikker et bet ud og allerede her kunne noget lugte lidt af at han sidder med en 10er i hulen og har floppet 2 par (han kunne selvfølgelig også sidde med et A, men chancen er lille da du selv sidder med 3 af de 4 esser i decket – Han kunne sidde med 1010 og have fuld hus, men så ville han højest sandsynligt ikke bette ud i SÅ stærk en hånd af frygt for at du ville folde – Han ville nok heller ikke sidde med JJ/QQ/KK da vi oftest ville ha fået er re-raise af vores raise preflop). Vi sætter ham altså på 10eren og så kan det jo altid diskuteres om man bør raise eller blot calle ham og håbe han better ud igen på turn. Vi vælger dog at forsøge at opbygge noget pot og sætter et raise ind (selvfølgelig ikke et for stort raise). Han tænker lidt og caller så. Turn kortet er en 7er. Et godt kort til os da en J, Q eller K måske ville skramme ham væk eller endnu give ham outs (div et træk/draw til en bedre hånd end os) til en straight hvis han ex. Sad med 10J, 10Q eller 10K). Han checker til os og nu lugter det for alvor af at han har en 10er. Nu kan man så vurdere om man bør sætte et bet ind og forsøge at bygge yderligere på potten eller om man skal checke. Hvis man checker kamuflere man sin hånd bedre (idet man giver udtryk for at man er svag ved at checke turn kortet), men omvendt har han stadigt top to par da 7eren er et underkort til 10eren. Vi vælger at sætte et bet på 50%-60% af potten ind og han efter lidt betænkningstid betaler han. Nu kan der næsten ikke være tvivl om at han har en 10er med mindre han har været svine heldig og ramme en 2 outer med par 7 i hulen (og dermed have fuld hus med 777AA). River er en 3er og der er ingen kort der kan give modstanderen hverken straight eller flush. Igen kan han selvfølgelig have været heldig at have ramt enten 7eren eller 3eren med par 7 eller par 3 i hulen – Men omvendt ville han nok ikke have callet helt til river med kun et par 3, så det er reelt kun den spinkle chance for at han har ramt 7eren med 77 i hulen. Vi er 99% sikre på at han sidder med blot en 10er og at vi har ham slået. Han har en hånd af en vis værdi da der ikke var ret meget kød på hverken turn eller river kortet, men omvendt er der rigtigt mange hænder der kan slå ham og vi har allerede givet ham en del tæsk ved både at raise ham preflop / postflop og ved at bette turn efter han checkede. Så derfor er det nu vigtigt at man ikke tonser et kæmpe bet ud for blot at se ham folde. Vi har sat vores modstander på en hånd han godt kan betale med, men prisen skal også være den rigtige. Derfor sætter vi nu det man kalder for et ”valuebet” ind. Altså et forholdsvis lille bet i forhold til størrelsen af potten. Lad os antage at potten ved river er 80$ - Så vil et passende valuebet være noget i størrelsesordenen 25-35$ - Et bet hvor du nærmest ”lokker” din modstander til at calle fordi du gør det billigt i forhold til de penge han allerede har investeret i potten. Igen er der tale om et meget omfattende fænomen som kræver at du spiller RIGTIGT mange hænder før du mestre kunsten at sætte det, så tæt på perfekte, valuebet ind mod den rigtige spillere, på det rigtige tidspunkt. Men tommelfinger reglen er i hvert falde at du i løbet af dit spil bør fokusere meget på din betting og tilpasse den dine modstandere mhp. at få det maximale udbytte af hver pot – Dine chips er et våben der er mindst lige så stærkt som dine kort og det er din betting og timingen omkring denne der i sidste ende har afgørende betydning for om du bliver en god pokerspiller eller ej.

Feelbet:
Dette er en betegnelse man bruger om et lille bet man sætter ind for at indsamle ”information” om en modstander sidder med en stærk eller en svag hånd. Evnen til at kunne folde, en måske ellers forholdsvis, god hånd er en stor del af spillet og det som igen er med til at bestemme om du kan blive en god spiller eller ej. Nu kan man selvfølgelig ikke folde sig til succes, men du kan jo ikke vinde alle hænder, men derfor handler det også om at slippe ud af en hånd billigst muligt. Her er ”feelbetting” et ”værktøj” som kan bruges til at opsnappe information om en modstanders hånd så man på et tidligt tidspunkt i hånden har mulighed for at slippe væk uden det koster dyrt. Lad os tage et eksempel på hvornår det måske er smart at sætte et ”feelbet” ind. Du sidder med QJ i Small Blind og caller et raise fra Cut off / CO på 3 x Big Blind. Spillere i Big Blind caller også og I er altså 3 der går til floppet. Floppet hedder KJ5 – Du har altså floppet et par knægte (KJJQ5). Umiddelbart et solidt par med tøj på, men der ligger immervæk et overkort (K) på bordet og der er mange hænder der kan slå dig samtidig med at du sidder i den dårligste position mht. at få information omkring dine modstanderes styrke / svaghed uden at skulle betale. Du kan selvfølgelig vælge at checke, men hvis du checker og hvis Big Blind checker så inviterer du næsten CO til at stikke ud (hvad end det er et bluff eller ej) hvor efter du sidder med en beslutning om du nu skal calle ham ned på et evt. bluff eller måske endda prøve at sætte et raise ind for at bluffe tilbage. Hvor om alting er så bliver den sidste løsning altid den dyreste (med mindre du selvfølgelig checker og så folder til et bet) hvis ikke du sætter et ”feelbet” ind med det samme. Et ”feelbet” vil typisk være et lille bet på 25-35% af potten (så hvis potten er 15$ så better man typisk 5$). Hvis dette bet bliver kviteret med et raise fra enten / både Big Blind og/eller Small Blind ja så er du nok højest sandsynligt bagud og du kan folde med god samvittighed. Du undgår derved at rode dig ud i en hånd der kan ende med at blive for dyr. Igen er dette blot et ”værktøj” man OGSÅ kan bruge, men det er ikke ensbetydende med at et træk som vist i dette eksempel er det mest rigtige træk. Igen kommer det an på hvilket ”read” (div hvordan du har læst dine modstanderes spil) du har på de andre spillere, hvor mange der er med i potten osv. Dette ville måske nok være den måde den tight / forsigtige spillere ville gribe en hånd som denne an på mens den aggressive / mere gambler mindede spiller måske havde sat det check raise ind mod COs bet.

Pot building:
Alle vil jo gerne vinde så store pots som muligt og derfor er din evne til at ”opbygge pots” også en vigtig del af spillet. Meget i dette afsnit har relation til afsnittet omkring ”value-betting”; Altså hvordan får man det mest mulige ud af sin modstander når man sidder med en stærk hånd. Vi tager i dette afsnit udgangspunkt i meget to, for den vante spiller, næsten klassiske eksempler på hvordan man opbygger den størst mulige pot omkring en stærk hånd. Igen, dette er blot et eksempel på hvordan det også kan gøres og det er blot for at give en nybegynder muligheden for tidligt i forløbet at sætte fokus på netop de elementer i betting der vil gøre ham til en vindende spiller hen af vejen.
I første eksempel sidder du ved et 1 / 2 No Limit Holdem 10 mands bord og han vågner op med 66 i hulen. Du sidder UTG+2 og UTG, UTG+1 har foldet før dig. Du raiser til 7$ (3½ x Big Blind) og du får en del kunder i butikken da 2 spillere i middle postion og både Small Bling og Big Blind caller. Der er altså i alt 5 mand til floppet som hedder A26 rainbow (dvs 3 kort i hver sin kulør). Du har floppet et set i 6ere (et set er 3 ens hvor de 2 af kortene sidder på hånden) som ikke bare er en meget stærk hånd, men også en hånd der er godt kamufleret. Umiddelbart er der ikke noget på floppet der virker særligt truende og mange kunne fristes til at ”slowplaye” (dvs spille hånden meget passivt på flop og turn for at få folk med) og håbe folk rammer noget der kan få nogle flere brikker til midten. Men at ”slowplaye” denne hånd giver ikke nødvendigvis et særligt stort afkast og med så mange i potten risikere du også at blive outdrawn. Så selv om du selvfølgelig ønsker at få noget action så kan det være ganske fordelagtigt og bette ud i en meget stærk hånd som denne og ikke mindst fordi der også ligger et A på floppet som 1 eller 2 af de andre spillere let kan have ramt hvis de har kaldt dit raise med en hånd som A7->AQ. Du vil helt sikkert få en spiller med et A i hulen med og dermed få opbygget en større pot allerede på floppet med frem for at vente til 2. Sidste eller sidste bud-runde inden du skruer op for varmen og måske kun ender med at få alt for lidt betaling for din monster.
Det vores andet eksempel sidder du også ved et 1 / 2 No Limit Holdem bord, men denne gang et short handed bord med kun 5 spillere. Du sidder på knappen og der er foldet rundt til dig. Du raiser til 7$ med 22, Small blind folder og Big Blind caller. Floppet hedder KK2 og du har altså ramt en monster hånd med fuld hus 222KK – Big Blind checker og nu skal du så passe på med at starte med at opbygge pot for tidligt da der, dels ikke er så stort sandsynlighed for at din modstander har ramt noget (med mindre han har selv har et par i hulen, som dog ikke kan være særligt stort da han så meget vel ville re-raise dit raise), og dels har du kun denne ene kunde i butikken og nu vil du jo ikke risikere at han smutter nu du har ramt så godt. Derfor vil det være oplagt at ”slowplaye” og måske endda også checke turn kortet hvis der falder et lavt kort og han checker igen (falder der derimod et kort som A, Q eller J på turn så gir det mere menig at skyde da han kan have kaldt ind med et A, 2 billedkort eller en hånd som Q10, J10. Som tommefinger regel så bør du, med en stor hånd, sætte et bet ind så tidligt som muligt hvis der er op til flere spiller med i potten og så sent som muligt hvis du ex. Kun får en enkelt fisk på krogen. Overvej hele tiden hvilke hænder din modstander kan sidde med i forhold til hans position, hvor meget han har betalt for at se et flop og om der er noget ”texture” (dvs at der falder nogle kort i den høje ende og som evt. kan give et træk til en flush eller en straight) på floppet som giver større sandsynlighed for din modstander har ramt noget der kan give ham et par eller et draw.

Pot odds:
Pot odds ligger meget i relation til det der før bliver omtalt i afsnittet om ”potsize” – Pot odds er noget der altid er mest aktuelt for de spillere der sidder i late postion og skal byde ind som de sidste. I hver budrunde skal spillerne i late postion overveje om de har ”pot odds” til at calle en bet eller ej uafhængig af deres værdien af deres hånd, men afhængig af pottens størrelse. Vi er vist bedst tjent med et eksempel igen. Du sidder i Big Blind ved et 1 / 2 NL holdem 10 mands bord og får tildelt 97 i klør. Du har allerede betalt 2$ til potten før der er givet kort og har dermed allerede penge i potten. En spiller i early postion raiser til 5$ (altså 2½ x Big Blind) og der er 4 andre spillere inden dig der caller dette raise (der iblandt Small Blind). Der er altså nu 4x5$ + 2$ = 22$ i potten inden det er din tur. Du sidder som sagt med 97 i klør og du kan jo være 99,9% sikker på at der sidder en med en hånd der er bedre end din blandt de 4 andre spillere. Men det du skal kigge på nu er hvor meget du skal betale for at se et flop i forhold til størrelsen af potten. Du har allerede lagt 2$ og skal altså kun betale 3$ ind i en pot på 22$ for at se et flop. Det giver dig et odds på 22/3 = lidt over 7:1 for din investering på 3$. Uanset værdien af din hånd så er det en god pris når du har mulighed for at vinde 7 gange pengene selv om du selvfølgelig er underdog til at vinde potten – Du skal altså ud og fange noget lækkert på floppet med dine 97, men prisen for at tage dette ”sats” er så lille, mens udbyttet er stort hvis du nu skulle floppe 2 par, 3 ens, straight eller flush, eller ja 97 i klør kan jo også lave straight flush hvis det skulle være. Havde du omvendt siddet med samme hånd og spilleren i early position skød 4 x Big Blind og alle foldede rund til dig (div potten er 8$+1$(SB)+2$(BB) = 11$) så skulle du altså betale hele 6$ ind i en pot på 11$, og du får derfor kun lidt under odds 2:1 for dine penge. Så vær altid opmærksom på hvad prisen er, for at se floppet, turn kortet og river koret, i forhold til hvor mange penge der er i potten i hver af bud-runderne.

Tredje og sidste del: KLIK HER