Begynderguide

Hvis du er en ny, eller forholdsvis ny spiller, kan denne guide være en stor hjælp i dine bestræbelser på at blive en bedre og mere vindende spiller. Denne guide består af 3 dele som hver i sær berører følgende vigtige elementer i spillet texasholdem som 

Texas Holdem:

Denne første del af begynderguiden demonstrerer hvordan spillet "Texas Hold'em" rent praktisk spilles. Texas Holdem er det klart mest populære poker spil i verden (også kaldt "the Cadillac of poker") og derfor er det også oplagt at basere denne guide på dette spil. Efter at have læst denne guide, vil du således have en bedre forståelse for spillets rent formelle regler så vel som de mange aspekter der ligger    Vi tager udgangspunkt i et konkret eksempel fra en hånd spillet på 0,50$/1$ fixed limit (dvs. et spil der har faste regler for, hvad der må bettes/forhøjes med). Vi har valgt at illustrere ved hjælp af billeder for at skabe et bedre overblik som hånden skrider frem. Denne hånd er blot for at illustrere hvordan spillet i Texasholdem fungere fra A-Z. Du bør selvfølgelig selv vælge de limits og de bord, hvor indsatserne passer til netop dit temperament.

1) I første bud-runde (også kaldet pre-flop) får man tildelt sine to "hole cards" (div. de 2 kort kun du kan se). I denne "pre-flop" runde er det vigtigt at vide "hvor god" din hånd rent faktisk er (se pokerchartet). Mange hænder er simpelthen for dårlige til at blive spillet. Før hånden bliver givet betaler de 2 spillere der sidder efter "dealer knappen" en "small blind" (i dette tilfælde 0,25$) og en "big blind" (i dette tilfælde 0.50$). Blinds er til for at sørge for at der altid er noget i potten inden hver spillerunde starter og så man ikke bare kan sidde og vente på en stor hånd uden at "bidrage" til spillet. Som du kan se på billedet, sidder vi med 99. Der bliver foldet frem til spilleren der har postet smallblind og han vælger at "calle" (dvs. han matcher vores big blind på 0,50$). Da vi sidder med en stærk hånd vælger vi derfor at "raise" (dvs forhøje) med 0,5$ til ialt 1$. Spilleren i small blind "caller" igen og potten er nu på 2$ før vi ser de 3 første "fælleskort" også kaldt "floppet. I fixed limit holdem kan der maksimalt forhøjes fire gange pr. budrunde.

Første budrunde / Preflop:

2) Anden bud-runde starter efter floppet er givet og disse 3 første kort kan benyttes af alle spillere der er med i potten til at lave den bedste 5 korts kombination. Vi sidder altså nu med en 5 korts kombination der hedder: 99QJ5 - Vi vælger nu at stikke det man kalder for et "feelbet" ud da der nu ligger to overkort til vores par ni på bordet. Hvis modstanderen raiser (forhøjer) så har han højest sansynligt ramt enten knægten eller damen, eller han er måske med 910 og er på straigt draw (dvs. han mangler kun en 8er eller en konge for at have straight). Sansynligheden for at han sidder med enten AK eller 109 og trækker efter straighten er dog ikke særlig stor da vi selv sidder med to af de ialt fire 9ere i decket og havde vores modstander haft AK kan vi være sikker på at han havde re-raiset vores raise pre-flop. Vores ven vælger dog blot at calle vores bet og potten er nu på 3$ inden 4 kort vendes.

Anden budrunde / Flop:


 

3) Det fjerde kort der vendes kaldes "turn." Dette kan ligeledes benyttes af alle spillere, og tredje bud-runde kan begynde. I denne runde bliver indsatsen sat op 1$, da dette bord, som før nævnt, er et 05$/1$ limit. Turn kortet er i dette tilfælde en 9er hviket giver os 3 ens (også kaldet et "set"). Et set er en meget stærk hånd både fordi vi er godt inde imod ex. QQ eller sågar QQJJ, men også fordi hånden er ret godt "karmufleret". Det er de færreste der vil tro at en 9er på turn rent faktisk gir os en monster hånd. Men selv om vi nu sidder med en utrolig stærk hånd så ligger der nu også 2 hjerter hvilket kan give vores modstander 4 til en flush og der ligger 9JQ hviket kan give vores modstander 4 til en straight hvis han har 10eren eller han har måske endda allerede straight hvis han sidder med 10K eller 108. Vores ven har dog kun 1$ tilbage så selv om man BØR better denne hånd (hvad end det er fixed limit eller no limit) så vælger vi at checke for måske enten at få ham til at byde eller hvis han har en svag hånd håbe han rammer noget på river. Han checker dog til vores check.

Tredje bud-runde / Turn:


4) Det femte og sidste kort der vendes på bordet kaldes "river," og dette er ligeledes fælles for alle spillere. Det er nu sidste bud-runde, og der efter er der "showdown" (dvs. spillerne viser deres kort) med mindre der selvfølgelig bliver foldet til et evt. bet eller et re-raise. 5 kort / river kortet er et ruder Es. Det giver os straks en forsikring om at vores modstander ihvert falde ikke har en flush. Der med må vi formode at kun K10 eller 108 kan slå os nu. Han kunne selvfølgelig også sidde med AAA, QQQ eller JJJ, men havde han haft AA, QQ eller JJ preflop kunne vi være 99% sikker på at han havde re-raiset vores raise. Vores ven er den første til at melde og han better sin sidste ene dollar og er dermed all-in. Noget kunne evt. tyde på at han har ramt Esset på river og vi caller ham selvfølgelig. Potten er nu på 5$ efter den sidste bud-runde.

Fjerde bud-runde / River:

5) Der er nu ikke flere bud-runder og spillerne skal vise deres hænder i det der også kaldes for "Showdown".

Showdown:

Den vindende spiller skal nu vise sin hånd mens den tabende spiller enten kan vælge at "mucke" (dvs. smide sin hånd uden at vise) eller vise hånden. Vores ven mucker hans hånd og vi vinder dermed potten. Nu er vi selvfølgelig nysgerrige efter at vide hvad han sad med og det er på de fleste pokerrooms muligt at se hvad ens modstander sidder med ved at gå ind i "hand history" (det vælger du under "options" eller også er der en knap ved bordet der hedder "history" eller "hand history". Vi går ind i vores hand history og her kan vi se følgende omkring den pågældende hånd:

Som vi, ganske rigtigt havde en formodning om, så sad vores ven med et Es og better derfor river uvidende om at vi at vi altså sidder med 3 ens og har ham slået. Vores ven caller forståeligt nok vores raise preflop. Han laver så dog et lidt skidt call på floppet (hvor han kun sidder med A høj), men da det er fixed limit koster detr ham ikke så meget at se endnu et kort. At vi så checker turn kortet var faktisk til vores fordel da vi giver ham mulighed for netop at ramme enten hans 8er eller Es på river. Havde vi bettet turn havde han nok været nød til at give op og folde sin hånd.

Andel del: KLIK HER