Omaha Hi/Lo


I Omaha Hi/Lo er der den forskel fra alm. Omaha, at her deler spilleren med den højeste hånd, puljen med den spiller der har den laveste hånd.
Laveste hånd skal dog bestå af 5 kort fra A (1) – 8 og der må ikke indgå ens kort, altså et par, 3 ens eller 4 ens. Absolut laveste hånd er altså A-2-3-4-5, hvilket kan ende med også at være den højeste hånd, da disse kort jo danner en straight.
Hvis flere end én spiller har samme High-hand eller Low-hand, deler disse spillere deres andel af potten. 50 % til High og 50 % til Low.

Hver spiller tildeles 4 hole-cards, som kun de kan se. Herefter placeres fem Community Cards (fælleskort) med forsiden opad på bordet.
Hver spiller SKAL bruge 2 af sine hole-cards og 3 af fælleskortene til at danne sin hånd.
Det gør spillet noget mere komplekst end Texas HE og også mere end alm. Omaha. Der er langt flere ting at tænke over, og det er meget sværere at regne sin modstanderes hænder ud.

Spillet er inddelt i fire betting-runder; preflop, flop, turn og river, og kører i urets retning.

Blinds
Inden en hånd begynder, skal der placeres blinds. Blinds er en tvungen indsats der skal foretages af de 2 spillere til venstre for ”dealeren”. Blinds sikrer, at der helt fra spillets begyndelse er penge i potten at spille for. Spilleren til venstre for dealeren anbringer 'small blind' (SB) og spilleren til venstre for ham igen 'big blind' (BB). BB er typisk det dobbelte af SB.

Pre-Flop
Hver spiller tildeles sine 4 hole-cards.
Så begynder første byderunde. Spilleren til venstre for BB er første mand til at byde.
Denne placering kaldes også ”under the Gun”. Han har følgende valgmuligheder:
- calle, matche beløbet i big blind.
- raise, øge beløbet (til minimum det dobb. af BB).
- folde, smide sine kort.
Næste spiller kan så foretage en af samme handlinger, og sådan forløber spillet indtil det når frem til BB. Her kan BB vælge at:
- checke (hvis der ikke er raiset) dvs. han lader spillet køre videre uden et raise.
- calle (hvis der er raiset) dvs. han gerne vil fortsætte i hånden
- raise eller reraise, dvs. han vil fortsætte i hånden men med en højere indsats.
- folde (hvis der er raiset) dvs. han ønsker ikke at fortsætte i hånden.

Flop
De første 3 fælleskort, som alle spillere kan bruge til at sammensætte deres femkortshånd, anbringes med forsiden opad på bordet, de kaldes flop.
Nu er det tid til anden byderunde. Den af de tilbageværende spillere der sidder først til venstre for dealeren skal byde først.
Der kan igen checkes, bettes eller foldes. Næste spiller kan så vælge at checke, calle, raise eller folde.

Turn
Det fjerde fælleskort (turn) uddeles med forsiden opad på bordet. Nu er det tredje byderunde, og igen er det første tilbageværende spiller til venstre for dealeren der byder først, samme fremgangsmåde som flop.

River
Det femte og sidste fælleskort (river) uddeles og nu er det femte og sidste byderunde. Samme fremgangsmåde som flop og turn.

Showdown
Hvis der er mere end én spiller tilbage i spillet, er det tid til showdown, hvor alle tilbageværende spillere viser deres kort, og den højeste hånd vinder. Hvis to eller flere spillere har samme hånd, deles puljen ligeligt. Hvis der også er en Low-hand tager denne 50 % af potten.

Du kan se rangorden af hænderne her.