Hand Ranking

Royal Flush
Den absolut den bedste hånd i poker og består af 10, J, Q, K, A i samme kulør.
Straight Flush
Består af 5 sammenhængende kort i samme kulør.
4 Ens / 4 of a kind
Består af 4 kort med samme værdi. Herefter rangeres de efter værdien.
Fuldt hus /Full House
Består af 3 ens og et par. Hvis to spillere har fuldt hus, så vinder den med de højeste 3 ens.
Flush
Består af 5 kort i samme kulør. Har to spillere flush vinder den med højeste flush. Deler begge spillere det højeste kort, er det næsthøjeste kort der tæller osv.
Straight
Består af 5 sammenhængende kort. F.eks. som vist. Es kan også bruges som 1 i en straight, men en straight kan ikke hedde f.eks. Q K A 2 3
Tre Ens / Three of a Kind
(Kaldes også 'TRIPS' eller 'SET').
3 kort af samme værdi, herefter rangeres de efter værdien.

To Par / Two Pair
To x to kort af samme værdi. Herefter rangeres de efter værdien, hvis to spillere begge har 2 par, så vinder den spiller der har det højeste par. Har spillerne samme 2 par afgører det 5 kort (kicker) vinderen

Et Par / One Pair
To kort af samme værdi. Højeste par vinder. Hvis 2 eller flere spillere har samme par, er det kickeren der afgører vinderen.

High Card 
Den laveste hånd i poker. Hvis ingen spillere har Et Par eller derover, er vinderen den der har det højeste kort.